Installacion de mod_wsgi

Es un module per far virar Python sos un servidor web Apache. Lo module es de preferir al mod_python qu'es pas mai suportat e vièlh. L'installacion es classica e plan documentada modwsgi.readthedocs.io.

Telecargament e configuracion manuala

httpd.conf

Coma sèm dins un environament BSD, lo fichièr de configuracion se ditz httpd.conf dins lo dorsièr \usr\local\etc\apache24 dins nòstre cas.

#pkg install mod_wsgi
#/usr/local/etc/apache24/httpd.conf
...
LoadModule ...
LoadModule wsgi_module    libexec/apache24/mod_wsgi.so

Configuracion del virtual host

#/usr/local/etc/apache24/Includes/conjoc.conf

<VirtualHost *:80>
   Alias /robots.txt /usr/local/www/temp/vendor/twbs/bootstrap/robots.txt
   Alias /favicon.ico /usr/local/www/temp/vendor/twbs/bootstrap/favicon.ico                                                                                    
   LogLevel     info                                                                         
   WSGIScriptAlias /syllables /usr/local/www/temp/vendor/twbs/bootstrap/wsgi-scripts/syllables.wsgi                                                        
   DocumentRoot /usr/local/www/temp/vendor/twbs/bootstrap
   ServerName example.macarel.net
   ErrorLog "/var/log/example_httpd-error.log"
   CustomLog "/var/log/example_httpd-access.log" combined
 
   <Directory /usr/local/www/temp/vendor/twbs/bootstrap/wsgi-scripts>
    Order allow,deny
    AllowOverride Limit
    Allow from all
   </Directory>
 
   <Directory .../>
     ...
   </Directory> 
</VirtualHost>

Creacion del dorsièr wsgi-scripts

Dins lo repertòri de basa DocumentRoot /usr/local/www/temp/vendor/twbs/bootstrap, crear un repertòri wsgi-scripts ont lo fichièr d'execucion deu demòrar amb l'extension .wsgi per exemple : syllables.wsgi.